Petőfi Sándor - Honvágy

Borúnak éjjelén, derűnek hajnalán
Feléd siet remegve bús
Pillantatom, mindig feléd, arany kalász
Hazája, boldog róna, hol
Csókolva ölelkeznek Csepe mezőivel
Dunánk ezüst hullámai.

Áldás malasztja rám felőled nem lebeg,
Csak egy kemény atya átkait
Zúgják fülembe a nyargaló fuvalmak, oh
Ezer tövissel hinteni
A bujdosónak útait! Mégis te vagy
Örök betűkkel írva fel
E szív emlékkönyvében. A napok sorát,
Melyet lefutnom rendele
Az ég, ohajtom én kunyhód homályiban
Élhetni, s a szelíd halál,
A szenvedések altatója hogyha jő
S átszenderíti lelkemet
Egy boldogabb világba: harsogó Duna!
Kiszenvedett porom fölött
Te mosd a zöldelő hant bársony pázsitát,
S a mormogó habzaj között
Édesd nyugalmak ülnek sírkövemre majd,
S a jégszív is talán, kinek
Átkai nyomák a kínos életet, ledől
Békülten a halom fölé,
S lágyult kebel meleg könyűivel rebeg
Panaszt: szegény, szegény fiam!
?, 1840.


Gondolatok a versről

 • Műfaji Besorolás
  Petőfi Sándor "Honvágy" című verse lírai költemény, mely a romantika korstílus jegyeit hordozza. A vers szabad versformát követ, nincs rímkényszer vagy szigorú verselési forma, ami a romantikus korszak szabadságára és az érzelmek közvetlen kifejezésére utal.
 • Költői Hang
  A vers költői énje egy fájdalomtól és vágyakozástól sújtott beszélő, aki a hazájától távol él. Hangvétele mélyen elgondolkodtató, nosztalgikus és bensőséges, miközben a fájdalom és a reményegyüttes jelenlétét sugallja.
 • Téma és Motívumok
  A vers fő témája a honvágy, a hazához való kötődés és a távolból való vágyódás érzése. A Duna, az arany kalászok és a hazai táj képei ismétlődnek, amelyek a haza szépségét és a költői én vágyakozását szimbolizálják.
 • Hangulat és Atmoszféra
  A vers hangulata melankolikus és tűnődő. Az atmoszféra a táj leírásán keresztül a szülőföld iránti mély szeretetet és az elszakítottság fájdalmát közvetíti.
 • Formai Jellemzők
  A vers formája szabad, a sorok hossza és ritmusa változó, ami a költői érzelmek intenzitásának változásait tükrözi. A forma így erősíti a vers tartalmát és a benne foglalt érzelmeket.
 • Irodalmi Eszközök
  A vers metaforákat, szimbólumokat használ, mint például a "Duna ezüst hullámai" vagy az "arany kalász Hazája", amelyek erősítik a honvágy és az idilli haza képét.
 • Versszakok és Szerkezet
  A vers egyetlen hosszú versszakként van felépítve, amely a költői én folyamatos gondolatfolyamát és érzelmi kitárulkozását szolgálja.
 • Kontextus és Hivatkozások
  A versben nincsenek közvetlen történelmi vagy kulturális hivatkozások, de a Duna és a magyar táj jelképes használata mélyen gyökerezik a magyar kulturális identitásban.
 • Üzenet és Filozófia
  A vers üzenete a bensőséges kötődés fontossága a szülőföldhöz és az a meggyőződés, hogy a hazában található meg az igazi nyugalom és megváltás, még a halál után is.
 • Személyes Válasz és Értelmezés
  A vers személyes választ válthat ki az olvasóban, különösen azokban, akik hasonlóan távol élnek szülőföldjüktől. A költői képek és a mély érzelmek közvetlenül szólíthatják meg őket.

Összefoglaló

Petőfi "Honvágy" verse a romantika időszakának kiemelkedő alkotása, mely a szülőföld iránti mély szeretetet és a távolból való vágyódást fejezi ki érzékletes képek és erős érzelmi töltet segítségével. A vers universális témái és lírai nyelve általános emberi érzéseket szólít meg, miközben a magyar táj és kultúra iránti szeretetet is hirdeti.

Újdonságok? Hüm?

Hagyd, hogy értesítselek téged legújabb eseményeinkről, akcióinkról, kiadványainkról vagy ajánlatunkról.

Hasznos oldalak

0
Megosztás

Tetszik, amit látsz?

Nyomd meg az alábbi gombot, hogy kövess minket, nem fogod megbánni...